آگهی استخدام منشی خانم در یک شرکت معتبر ساختمانی

استخدام منشی خانم در یک شرکت معتبر ساختمانی

1398-04-15

استخدام منشی خانم در یک شرکت معتبر ساختمانی با ظاهری آراسته و منعطف در محدوده نیاوران

استخدام منشی خانم در یک شرکت معتبر ساختمانی با ظاهری آراسته و منعطف در محدوده نیاوران

تهران نیاوران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی