آگهی استخدام تدوینگر در موسسه فرهنگی

استخدام تدوینگر در موسسه فرهنگی

1398-04-15

استخدام تدوینگر در موسسه فرهنگی شرایط مناسب برای افراد ماهر -مسئولیت پذیر و آشنا به صدا گذاری

استخدام تدوینگر در موسسه فرهنگی شرایط مناسب برای افراد ماهر -مسئولیت پذیر و آشنا به صدا گذاری

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی