آگهی استخدام کارمند اداری خانم در شعب پستی و پیشخوان های تهران

استخدام کارمند اداری خانم در شعب پستی و پیشخوان های تهران

1398-04-15

استخدام کارمند اداری خانم در شعب پستی و پیشخوان های تهران با ظاهر مناسب و اداری با حقوق ثابت

استخدام کارمند اداری خانم در شعب پستی و پیشخوان های تهران با ظاهر مناسب و اداری با حقوق ثابت

تهران انقلاب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی