آگهی استخدام منشی خانم در شرکت فعال

استخدام منشی خانم در شرکت فعال

1398-04-15

استخدام منشی خانم در شرکت فعال پرانرژی و توانا در تعامل عملگرا و پیگیر به همراه بیمه و حقوق مناسب

استخدام منشی خانم در شرکت فعال پرانرژی و توانا در تعامل عملگرا و پیگیر به همراه بیمه و حقوق مناسب

تهران عباس آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی