آگهی استخدام منشی خانم در شرکت فعال

استخدام منشی خانم در شرکت فعال

1398-04-15

استخدام منشی خانم در شرکت فعال با ساعت کار اداری با حقوق وزارت کار در محدوده میرداماد

استخدام منشی خانم در شرکت فعال با ساعت کار اداری با حقوق وزارت کار در محدوده میرداماد

تهران میرداماد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی