آگهی استخدام منشی خانم در آژانس تبلیغاتی

استخدام منشی خانم در آژانس تبلیغاتی

1398-04-15

استخدام منشی خانم در آژانس تبلیغاتی به صورت تمام وقت به همراه بیمه با حقوق 1/500 م

استخدام منشی خانم در آژانس تبلیغاتی به صورت تمام وقت به همراه بیمه با حقوق 1/500 م

تهران طالقانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی