آگهی استخدام تعدادی کارمند خانم در شرکت بازرگانی

استخدام تعدادی کارمند خانم در شرکت بازرگانی

1398-04-15

استخدام تعدادی کارمند خانم در شرکت بازرگانی در محیطی آرام محجبه و متعهد با حقوق مکفی

استخدام تعدادی کارمند خانم در شرکت بازرگانی در محیطی آرام محجبه و متعهد با حقوق مکفی

تهران شهر ری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی