آگهی استخدام مسئول دفتر خانم در یک شرکت offic sharing

استخدام مسئول دفتر خانم در یک شرکت offic sharing

1398-04-15

استخدام مسئول دفتر خانم در یک شرکت (offic sharing) با ساعت کار 9/30 الی 17/30 در محدوده جردن

استخدام مسئول دفتر خانم در یک شرکت (offic sharing) با ساعت کار 9/30 الی 17/30 در محدوده جردن

تهران جردن

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی