آگهی استخدام راننده جهت کار در اسنپ

استخدام راننده جهت کار در اسنپ

1397-08-13

استخدام راننده جهت کار در اسنپ با حقوق مناسب (همراه داشتن اصل کارت ملی و شناسنامه)

استخدام راننده جهت کار در اسنپ با حقوق مناسب (همراه داشتن اصل کارت ملی و شناسنامه)

تهران شهرک شهید مفتح

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی