آگهی استخدام نوازنده در موسسه فرهنگی

استخدام نوازنده در موسسه فرهنگی

1398-04-15

استخدام نوازنده در موسسه فرهنگی برای تکمیل گروه خود. شرایط خوب برای افراد ماهر و علاقمند به کار

استخدام نوازنده در موسسه فرهنگی برای تکمیل گروه خود. شرایط خوب برای افراد ماهر و علاقمند به کار

اصفهان پروین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی