آگهی استخدام عکاس در مجموعه فرهنگی

استخدام عکاس در مجموعه فرهنگی

1398-04-15

استخدام عکاس در مجموعه فرهنگی با شرایط مناسب برای افراد آشنا به امور تخصصی و برنامه های ادیت عکس

استخدام عکاس در مجموعه فرهنگی با شرایط مناسب برای افراد آشنا به امور تخصصی و برنامه های ادیت عکس

اصفهان دروازه شیراز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی