آگهی استخدام عکاس در موسسه هنری

استخدام عکاس در موسسه هنری

1398-04-15

استخدام عکاس در موسسه هنری جهت تکمیل کادر خود. موقعیتی مناسب برای افراد مسئولیت پذیر و آشنا به کار

استخدام عکاس در موسسه هنری جهت تکمیل کادر خود. موقعیتی مناسب برای افراد مسئولیت پذیر و آشنا به کار

اصفهان پل وحید

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی