آگهی استخدام فروشنده جهت فروشگاه نایک

استخدام فروشنده جهت فروشگاه نایک

1398-04-15

استخدام فروشنده فعال و خوش برخورد جهت کار در فروشگاه نایک واقع در بلوار گلشهر .

استخدام فروشنده فعال و خوش برخورد جهت کار در فروشگاه نایک واقع در بلوار گلشهر .

تهران جردن

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی