آگهی استخدام موتورسوار جهت کار در پیک موتوری

استخدام موتورسوار جهت کار در پیک موتوری

1398-04-15

استخدام تعدادی موتورسوار منظم جهت کار در پیک موتوری با درآمدی مکفی

استخدام تعدادی موتورسوار منظم جهت کار در پیک موتوری با درآمدی مکفی

شیراز سرداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی