آگهی استخدام فروشنده جهت آجیل فروشی

استخدام فروشنده جهت آجیل فروشی

1398-04-15

استخدام فروشنده با روابط عمومی وفن بیان قوی جهت فعالیت در آجیل فروشی معتبر.

استخدام فروشنده با روابط عمومی وفن بیان قوی جهت فعالیت در آجیل فروشی معتبر.

تهران شهرک غرب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی