آگهی استخدام فروشنده جهت بازرگانی همای ایرانیان

استخدام فروشنده جهت بازرگانی همای ایرانیان

1398-04-15

استخدام فروشنده با روابط عمومی بالا و فن بین قوی جهت بازرگانی همای ایرانیان در زمینه پخش لوازم خانگی بزرگ واقع در سه راه امین حضور.

استخدام فروشنده با روابط عمومی بالا و فن بین قوی جهت بازرگانی همای ایرانیان در زمینه پخش لوازم خانگی بزرگ واقع در سه راه امین حضور.

تهران بهارستان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی