آگهی استخدام راننده با نیسان یخچالدار

استخدام راننده با نیسان یخچالدار

1398-04-15

استخدام تعدادی راننده با نیسان یخچالدار جهت کار در پخش سوسیس و کالباس مفیدان و آرکا با درآمد خوب

استخدام تعدادی راننده با نیسان یخچالدار جهت کار در پخش سوسیس و کالباس مفیدان و آرکا با درآمد خوب

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی