آگهی استخدام راننده خانم و آقا

استخدام راننده خانم و آقا

1398-04-15

استخدام تعداد 10 نفر راننده خانم و آقا جهت پخش سوپرمارکت با درآمد مکفی و مزایا

استخدام تعداد 10 نفر راننده خانم و آقا جهت پخش سوپرمارکت با درآمد مکفی و مزایا

تهران حکیمیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی