آگهی استخدام کارشناس فروش در شرکت مهندسی

استخدام کارشناس فروش در شرکت مهندسی

1398-04-15

استخدام کارشناس فروش در موسسه معتبر با در آمد و درصد فروش خوب برای افراد آشنا به اصول فروش و دارای تجربه کاری مناسب

استخدام کارشناس فروش در موسسه معتبر با در آمد و درصد فروش خوب برای افراد آشنا به اصول فروش و دارای تجربه کاری مناسب

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی