آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر

1398-04-15

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر برای افراد دارای تجربه کاری بالا و آشنا به امور بازاریابی

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر برای افراد دارای تجربه کاری بالا و آشنا به امور بازاریابی

تهران پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی