آگهی استخدام فتوشاپ کار در مجموعه فرهنگی

استخدام فتوشاپ کار در مجموعه فرهنگی

1398-04-15

استخدام فتوشاپ کار در مجموعه فرهنگی برای تکمیل کادر خود. شرایط مناسب برای افراد خلاق و مسئولیت پذیر

استخدام فتوشاپ کار در مجموعه فرهنگی برای تکمیل کادر خود. شرایط مناسب برای افراد خلاق و مسئولیت پذیر

مشهد فرامرز عباسی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی