آگهی استخدام کارمند فروش در موسسه معتبر

استخدام کارمند فروش در موسسه معتبر

1398-04-14

استخدام کارمند فروش در موسسه معتبر با محیط فعال و پویا برای افراد دارای فن بیان بالا و آشنا به اصول فروش

استخدام کارمند فروش در موسسه معتبر با محیط فعال و پویا برای افراد دارای فن بیان بالا و آشنا به اصول فروش

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی