آگهی استخدام راننده با خودرو جهت کار در تاکسی تلفنی

استخدام راننده با خودرو جهت کار در تاکسی تلفنی

1398-04-14

استخدام تعدادی راننده با خودرو جهت کار در تاکسی تلفنی با درآمد بالا

استخدام تعدادی راننده با خودرو جهت کار در تاکسی تلفنی با درآمد بالا

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی