آگهی استخدام کارمند آی تی در هتل آتانا

استخدام کارمند آی تی در هتل آتانا

1398-04-14

استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر . موقعیتی مناسب برای افراد آشنا به تمام امور کامپیوتر و دارای تحصیلات مرتبط

استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر . موقعیتی مناسب برای افراد آشنا به تمام امور کامپیوتر و دارای تحصیلات مرتبط

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی