آگهی استخدام راننده با خودرو جهت کار در آژانس فجر ملت

استخدام راننده با خودرو جهت کار در آژانس فجر ملت

1398-04-14

استخدام تعدادی راننده با خودرو جهت کار در آژانس فجر ملت با درآمد خوب

استخدام تعدادی راننده با خودرو جهت کار در آژانس فجر ملت با درآمد خوب

قزوین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی