آگهی استخدام کارمند اداری در شرکت الکترونیکی

استخدام کارمند اداری در شرکت الکترونیکی

1398-04-14

استخدام کارمند اداری در مجموعه معتبر برای رشد گروه خود. فقط برای افراد دارای تجربه کاری بلند مدت در این زمینه

استخدام کارمند اداری در مجموعه معتبر برای رشد گروه خود. فقط برای افراد دارای تجربه کاری بلند مدت در این زمینه

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی