آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در مجموعه معتبر

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در مجموعه معتبر

1398-04-12

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در مجموعه معتبر بدون نیاز به حضور در محل کار. حتما آشنا به امور سایت و فتوشاپ

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در مجموعه معتبر بدون نیاز به حضور در محل کار. حتما آشنا به امور سایت و فتوشاپ

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی