درج آگهی استخدام در سایت باجاب رایگان است

آگهی استخدام راننده پخش اکسیژن

استخدام راننده پخش اکسیژن

1397-08-12

استخدام راننده وانت و نیسان جهت کار در پخش اکسیژن ترجیحا ساکن غرب با ساعت کاری 8 الی 19

استخدام راننده وانت و نیسان جهت کار در پخش اکسیژن ترجیحا ساکن غرب با ساعت کاری 8 الی 19

تهران شهران جنوبی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی