آگهی استخدام منشی خانم در باغ تالار

استخدام منشی خانم در باغ تالار

1398-04-12

استخدام منشی خانم در باغ تالار با ظاهر آراسته و مناسب منظم و متعهد با حقوق مکفی محدوده چیتگر

استخدام منشی خانم در باغ تالار با ظاهر آراسته و مناسب منظم و متعهد با حقوق مکفی محدوده چیتگر

تهران چیتگر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی