آگهی استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر

استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر

1398-04-12

استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر با شرایط مناسب برای افراد با سابقه- آشنا به امور گرافیکی و برنامه های کاربردی

استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر با شرایط مناسب برای افراد با سابقه- آشنا به امور گرافیکی و برنامه های کاربردی

شیراز فرهنگ شهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی