آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در موسسه معتبر

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در موسسه معتبر

1398-04-12

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در موسسه معتبر با شرایط مناسب برای افراد ماهر و آشنا به امور گرافیکی

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در موسسه معتبر با شرایط مناسب برای افراد ماهر و آشنا به امور گرافیکی

شیراز ملاصدرا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی