آگهی استخدام آهنگساز در موسسه هنری

استخدام آهنگساز در موسسه هنری

1398-04-12

استخدام آهنگساز در موسسه هنری با محیط فعال و حرفه ای. مناسب افراد خوش بیان و دارای تجربه کاری کافی

استخدام آهنگساز در موسسه هنری با محیط فعال و حرفه ای. مناسب افراد خوش بیان و دارای تجربه کاری کافی

مشهد فرامرز عباسی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی