آگهی استخدام اپیلاسیون کار در سالن زیبایی

استخدام اپیلاسیون کار در سالن زیبایی

1398-04-12

استخدام اپیلاسیون کار در سالن زیبایی برای تکمیل کادر خود. فقط مناسب افراد ماهر و آشنا به خدمات مرتبط

استخدام اپیلاسیون کار در سالن زیبایی برای تکمیل کادر خود. فقط مناسب افراد ماهر و آشنا به خدمات مرتبط

تهران تهرانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی