آگهی استخدام رنگ و مش کار در سالن زیبایی

استخدام رنگ و مش کار در سالن زیبایی

1398-04-12

استخدام رنگ و مش کار در سالن زیبایی با شرایط و پورسانت مناسب برای افراد ماهر

استخدام رنگ و مش کار در سالن زیبایی با شرایط و پورسانت مناسب برای افراد ماهر

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی