آگهی استخدام ناخن کار در سالن زیبایی

استخدام ناخن کار در سالن زیبایی

1398-04-12

استخدام ناخن کار در سالن زیبایی جهت تکمیل کادر زیبایی خود. افراد با تجربه تماس بگیرند

استخدام ناخن کار در سالن زیبایی جهت تکمیل کادر زیبایی خود. افراد با تجربه تماس بگیرند

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی