آگهی استخدام کارمند فروش در شرکت معتبر

استخدام کارمند فروش در شرکت معتبر

1398-04-12

استخدام کارمند فروش در شرکت معتبر برای رشد مجموعه خود. حتما آشنا به کار و آشنا به امور فروش

استخدام کارمند فروش در شرکت معتبر برای رشد مجموعه خود. حتما آشنا به کار و آشنا به امور فروش

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی