آگهی استخدام گرافیست در شرکت بازرگانی

استخدام گرافیست در شرکت بازرگانی

1398-04-12

استخدام گرافیست در مجموعه معتبر با محیط فعال و حرفه ای برای افراد آشنا به امور شبکه های اجتماعی و تدوین ویدیو

استخدام گرافیست در مجموعه معتبر با محیط فعال و حرفه ای برای افراد آشنا به امور شبکه های اجتماعی و تدوین ویدیو

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی