آگهی استخدام طراح برای کارت ویزیت

استخدام طراح برای کارت ویزیت

1397-08-12

استخدام طراح جهت طراحی کارت ویزیت و آگهی نامه در صورت امکان ساکن افسریه فقط به صورت حضوری.هفته اول به صورت ازمایشی می باشد.

استخدام طراح جهت طراحی کارت ویزیت و آگهی نامه در صورت امکان ساکن افسریه فقط به صورت حضوری.هفته اول به صورت ازمایشی می باشد.

تهران افسریه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی