آگهی استخدام راننده جرثقیل نیسان

استخدام راننده جرثقیل نیسان

1398-04-12

استخدام تعدادی راننده جرثقیل نیسان جهت حمل و نقل با درآمدی رضایت بخش

استخدام تعدادی راننده جرثقیل نیسان جهت حمل و نقل با درآمدی رضایت بخش

کرج گلشهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی