آگهی استخدام کارشناس فروش در شرکت بازرگانی

استخدام کارشناس فروش در شرکت بازرگانی

1398-04-12

استخدام کارشناس فروش درموسسه معتبر . درآمد درصد فروش مناسب برای افراد با تجربه و آشنا به اصول فروش

استخدام کارشناس فروش درموسسه معتبر . درآمد درصد فروش مناسب برای افراد با تجربه و آشنا به اصول فروش

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی