آگهی استخدام منشی در شرکت ساختمانی

استخدام منشی در شرکت ساختمانی

1398-04-12

استخدام منشی در شرکت ساختمانی به صورت پاره وقت با ظاهر مناسب و منظم متعهد و وقت شناس

استخدام منشی در شرکت ساختمانی به صورت پاره وقت با ظاهر مناسب و منظم متعهد و وقت شناس

تهران نیاوران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی