آگهی استخدام پیک موتوری و راننده تاکسی

استخدام پیک موتوری و راننده تاکسی

1398-04-12

استخدام تعدادی پیک موتوری و راننده تاکسی جهت همکاری با درآمد مکفی

استخدام تعدادی پیک موتوری و راننده تاکسی جهت همکاری با درآمد مکفی

ارومیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی