آگهی استخدام منشی خانم در یک شرکت آرایشی

استخدام منشی خانم در یک شرکت آرایشی

1398-04-12

استخدام منشی خانم در یک شرکت آرایشی با ساعت کار 10 الی 17 و حقوق 2/500 م

استخدام منشی خانم در یک شرکت آرایشی با ساعت کار 10 الی 17 و حقوق 2/500 م

تهران پیروزی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی