آگهی استخدام منشی مدیرعامل خانم در شرکتی خصوصی

استخدام منشی مدیرعامل خانم در شرکتی خصوصی

1398-04-11

استخدام منشی مدیرعامل خانم در شرکتی خصوصی با ظاهری آراسته و مناسب در محدوده ونک

استخدام منشی مدیرعامل خانم در شرکتی خصوصی با ظاهری آراسته و مناسب در محدوده ونک

تهران ونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی