آگهی استخدام منشی خانم در شرکت اداری

استخدام منشی خانم در شرکت اداری

1398-04-11

استخدام منشی خانم در شرکت اداری با ظاهر موجه و مناسب در محدوده شاد آباد با حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در شرکت اداری با ظاهر موجه و مناسب در محدوده شاد آباد با حقوق مکفی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی