آگهی استخدام مدیر فروش در موسسه مجاز

استخدام مدیر فروش در موسسه مجاز

1398-04-11

استخدام مدیر فروش در موسسه مجاز برای افراد فعال- دارای مدرک دانشگاهی مرتبط و تجربه کاری بلندمدت

استخدام مدیر فروش در موسسه مجاز برای افراد فعال- دارای مدرک دانشگاهی مرتبط و تجربه کاری بلندمدت

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی