آگهی استخدام منشی خانم در دفتر ترجمه رسمی

استخدام منشی خانم در دفتر ترجمه رسمی

1398-04-11

استخدام منشی خانم در دفتر ترجمه رسمی توانایی مدیریت و مسئولیت پذیری بالا با حقوق مناسب

استخدام منشی خانم در دفتر ترجمه رسمی توانایی مدیریت و مسئولیت پذیری بالا با حقوق مناسب

تهران سهروردی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی