آگهی استخدام تعدادی منشی خانم در شرکت فروش خودرو

استخدام تعدادی منشی خانم در شرکت فروش خودرو

1398-04-11

استخدام تعدادی منشی خانم در شرکت فروش خودرو با ساعت کار 9 الی 18 و حقوق مکفی

استخدام تعدادی منشی خانم در شرکت فروش خودرو با ساعت کار 9 الی 18 و حقوق مکفی

تهران سهروردی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی