آگهی استخدام منشی خانم در موسسه ای مجاز

استخدام منشی خانم در موسسه ای مجاز

1398-04-11

استخدام منشی خانم در موسسه ای مجاز به صورت تمام وقت به همراه بیمه پرانرژی با انگیزه

استخدام منشی خانم در موسسه ای مجاز به صورت تمام وقت به همراه بیمه پرانرژی با انگیزه

تهران پیروزی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی