آگهی استخدام قلیان زن سفره خانه

استخدام قلیان زن سفره خانه

1397-08-12

استخدام قلیان زن ماهر جهت همکاری در سفره خانه محدوده باقرخان

استخدام قلیان زن ماهر جهت همکاری در سفره خانه محدوده باقرخان

تهران باقرخان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی